Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Moesie . .. hoor-es .. . !" riep hij. Z'n moeder kwam niet, korzelde terug: „Wat doe je toch?" .. .

Hij liep naar de deur, zacht, op z'n te^nen, zooals hij loopen moest als z'n zusje sliep, keek nog eens om naar het bed.

Toen bleef hij staan, nadenkend, z'n eene hand hoogreikend aan de deurknop, en op eens door-schitterde 'n blijde gedachte z'n oogen.

Hij sloop terug naar 't ledikant, kroop achter de gordijnen en legde behoedzaam z'n Zondagscent onder het dek, naast de kat, huppelde toen naar de gang, blij; was z'n ingetogenheid vergeten al-weer, zwaaide vroolijk-draaiend z'n armen... .

„Wat voer je toch uit!" ... kwam z'n moeder binnen ..... .„Kek zo'n

krëng.. .. !"

„Wat zie je d'er nou uit! .... Hoe komt dat nou?"

Sluiten