Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dèr, hè-je nog meer, hoor; hiér!

Alles was pas schoon ... zon !"

Ze liet hem los, gaf hem nog een stomp. Strompelend, zn armen en beenen wijd, steun zoekend, vloog hij dè gang op.

„Moesie . .. ikke!" ... Z'n moeder, helder jonge vrouw, liep hoofdschuddend naar 't ledikant.

„Kèk nou toch-es 't is toch

zonde... wat smérig... daar leit

z n cent 'ok !"

Wild-driftig, met rimpeltjes om haar oogen van ingehouden tranen van ergenis, zocht ze n stuk krantpapier en greep daartusschen de kat vast bij den kop; ze sleurde 't verstijvende, lange lichaampje met de opgekromde pootjes uit 't bed, hield het, vies, vèr van zich en holde de gang door, 't jongetje voorbij, de trap af: „Viezerd, da-je ben . .. hier, pak je cent !"

Sluiten