Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er kwam geen antwoord, harder

Sn rf j0ngetJe' óPschokkend

„Och jö, wat kan jou die kat schelen, katte genög! . . /' Hij slenterde door, floot. Op-eens keerde 't kleine jongetje zich om; z'n oogen zochten rond als in n wanhopige woede... en plotseling, hevig-driftig keilde hij z'n cent over 't grachtje en wildsnikkend liep hij in 'n nijdigen draf naar de stoep en wierp, z'n hoofd op z'n armen, zich tegen 't zijmuurtje, gilde het uit... bedaarde wel weer, schreide zacht...

Toen keek hij langzaam op, z'n onderlip pruilend vooruit; z'n oogen vol schitter-glinsterende tranen.

En stil stond hij te staren, verdrietig, peinzend om dat duisterwreede onbegrepene

Sluiten