Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, d r oude rimpelgezicht pijnlijk samengetrokken. r' '

Ze kuchte beklemd weer, nu met beide handen voor haar mond; het paarsgebloemde slaapjak sjokte slobberig op-en-neer, mee met het schokkend uitstooten van d'r hoestbui.

loen kreeg ze lucht; vermoeid hijgde ze na.

Maar opeens, verschrikt, met 'n sne le beweging van haar hoofd, Keek ze naast zich in den bedsteehoek, . , en in d'r nog dommel-doffe oogen leefde 'n groote blijheid op. Wacht" £sD9en'.m'n lekkere i°n9en...

Snel greep ze 't eene gordijntje en trok het open; frommelde met voorzichtige haast het ondereind achter zich tusschen 't kussen.

fcn t dartele zonnelicht juichte de donkere bedstee binnen, over oudgrootje heen, over d'r zilverig-vlokkig

Sluiten