Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Verwennen ? hè-je ooit! Opoe

zal goed voor je zorgen hoor!

ja, zoete dommel !♦../' en met bei' d'r handen zacht knuffelend 't kleine lijfje, boog ze in innige liefkozing over 't kind, schudde d'r oude hoofd met korte troetelende schokjes „Verwennen, nou !" Ze had vannacht toch maar stilletjes de bedgordijntjes dicht gedaan, daar zou~d-ie ook wel weer wat van te zeggen hebben gehad,.. .. maar 't was warm, zei ze maar; en als ze alleen sliep, liet

ze er altijd één open, maar nou,

't was zóó toch beter voor zoo'n kind; vatten zoo gauw kou', met

dat nakend legge en 't was al

September Nou, hè jongen, opoe

weet het wel!..,. En nou had ze op de beddeplank lekkers getooverd,

ook al niet goed, hè ? snoepen

op je nuchtere maag; maar wat

zou-d-ie blij zijn, d'r jongen, als-ie

Sluiten