Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Opoe! Zelle we wakker worde, hè?... Opoe! hoor dan nou-es!"...

„Hè, jonge ...! wat doe-je me schrikken!" klinkt het kwasi-ernstig. Dan, haar rol moe en begeerig zijn pleizier te genieten, zegt ze: „Nou hoor, joggie, neem jij dan je lekkers maar. Daar leit het in het pampiertje, daar!... Voorzichtig, hoor joggie... En kom dan maar stilletjes nog een poosie bij opoe legge ... Saampies, hè? .. /*

Onbesuisd vliegt hij op naar de beddeplank ... Onvast zakken z'n voetjes in de zachte deken, trappen op oud-grootjes beenen, en voor hij 't lekkers heeft ploft de jongen neer op opoe's knieën, die, even omhoog gebogen, een heuveltje bollen in 't dek.

„Au ...! joggie, joggie dan nog 'es toe ...! Hè...! wat doe-je me 'n pijn .. .! Je moet ook niet zoo

Sluiten