Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af voor opoe, stopt 't kleverig bruine

ding tusschen oud-grootjes lippen.

„Same deele, hè opoe?... Lekker hè?"

Ze weert hem af, geeft hem 't lekkers terug; met d'r paarsen mouw veegt ze 't kleverige van haar mond.

„Nee, hoor! Opoe blieft 't niet

alles voor jou, hoor! Eet jij 't maar lekkertjes op. . . .!"

En minuten lang ligt hij stil te knabbelen.

Oud-grootje kijkt tersluiks naar zijn blij gezichtje met de in stille genieting half-gesloten oogjes, en om haar mond glimlacht genoegen

„Opoe, hoor'es, heb-ie nog meer?"

„Jawel hoor, nog een heele hoop, maar nou heb je toch wel genoeg, nie-waar? ... Je moet niet zoo alles opeten, dat staat zoo hebberig."

Even stroeft er een kleine teleurstelling in haar stem.

Sluiten