Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de „Marche Funèbre" van mijn' goeden, schoonen, morgen.

Van over de huizen kwam de zwaar-zwarte roffel, dof-mompelend maar aldoor : een bange werkelijkheid, die nadert, nadert...

En nu worden de geluiden al zwaarder; zij komen, zwart, zwart van rouw, diep, eind'loos donker van doodenklank — zij komen, komen en breken niet!... Een machtig versomberen bronst bonzend in de lucht en de klaarte rilt om het droeve gebeuren.

De klokken brommen, zij brommen rondom.

De klokken, zij luiden een doode.. ♦ Stil ♦.. niets ...

Nu is op eens een broze stilte

Sluiten