Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsie van rouwe! Dooden-eer! ♦..

En tusschen 't ernstig-doend menschen-beweeg, daar is het koude wezen van den eindeloozen, vreemdbangen weemoed, 't zwarte, kille doodmysterie van den somberen rouwwagen, 't droef-donk're gewijde, de koel-hooge verachting van het menschenleven ~~ mystiek bewust in 't zwarte zwart.. . Zoo koud en zoo stil en zoo bang ...

Langzaam gaat hij voort, de strakzwarte lijkwagen, ~ de uit dof marmer gehouwene doode-tempel, ongenaakbaar in donkere wijding ,..

De menschen blijven vérre; in den stillen deemoed, die eerbied is.

Zij allen eeren willoos nu dat koude droeve en zijn soberen eenvoud; iets somber-zwarts met wat bleeke bloemen ...

Sluiten