Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De donkere doode-wagen gaat maar rustig voort, héél alleenlijk in zijn koel negeeren van 't eerbiedig menschengedoe, zoo vreemd-ernstig om hem heen .. ♦

En over den ganschen drom een vreemde devotie.

't Komt van den doode, uit den kouden tempel, en 't droomt op naar 't pure, stralende luchte-blauw; 't is in de blijde lichtglansen, heel zachtbewust, en in 't loom vallen van 't zwarte paardendek om den zwaar stappenden poot, en in 't bleek geglim van de volg-wagens, die den rouw dragen; — 't is overal in 't droeve gaan, als een' stille wijding, niet begrepen ♦..

Langzaam schuifelend is de stoet nu heel nabij gekomen; 't donker rustig beweeg slaat tegen mij aan

Sluiten