Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O! God des levens, ver boven de veege mysteries, waarin Uw schepselen peinzend dolen! Vader der eeuwigheid, die Uw dooden bereidt de reine ruste en de levenden wel trouwelijk hoedt! die, hoog-heilig in almacht, zijt vèr boven het kleine weten en het koele denken van de menschen en hun sterke daden I... O, mijn God, mijn Vader, Vader! troost Uw arm, droef-vragend kind! ♦

Plots breekt de stilte met 'n snik.

De intense smart van n droefnis, lang weerhouden, klaagt weenend, wéénend op.

n Enkele klank maar, 'n weeklagen van 't diepste leed ...

Hoog boven 't stille plechtige, daar breekt het klaar-klagende geluid en in de zacht-trillende lichtwade snikken droeve tonen stame-

Sluiten