Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen, die luisteren naar treurmuziek.

Alles schijnt nu wel vertrouwelijker te worden. Ik ga zoo rustiglangzaam voort tusschen den statigen drom, in het teedere zonlicht, dat zacht-glimmende plekjes vlekt op het-donkere-van-veel-menschen om

mij heen.

Loom-behaaglijk glijdt het verder, op den soberen maatval nauw-gewiegd.

En op 't weemoedig slepend-melodieuse van de zachte geluiden gaan mijn gedachten peinzend mee, schuchter-blij, als kindertjes, die spelen gaan, maar stillekens dralen nog, omdat zij zoo bang zijn geweest...

O! de muziek; de wonder-sombere muziek, die het bange langzaam vervaagt en de omstrengelende beklemming zacht ontwindt; de goede

Sluiten