Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw handen dragen de zachte verrukking !

Met 't zachte, loome geschokvan een langzaam brekende golving staat de stoet traag-deinend stil

De menschen haastig-schuifelend uiteen.

Over de soldaten, dof-ernstig, een kort commando.

En tusschen de zwaar-steenen stijlen van de kerkhofpoort dringt de massa saam: — even een wringend gedoe van vreemde, kleine emoties tusschen die kil-rustige steenklompen aan den ingang van den doodenhof. — Dan, de menigte breed zich uitstuwend over het krakende kiezel en het teergroene gras van den eenzamen tuin.

Nu is weer de stille ernst gekomen: een rustig wachten leeft

Sluiten