Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strak-sombere plooien en 't vreemde

gewijde: naakt; droef-schamel

hout, lang-lomp met wat blinkends; de koude, ontbloote materie, het dorre doode, het bleeke niets

Dan zal het vuurpeleton aantreden en schieten: eere-donderend —* zooals dat goeden soldaten betaamt.

En een officier zal den doode komen herdenken. Veel woorden zal hij van den wapenbroeder niet kunnen zeggen, hij is jong gestorven aan de tering, in het hospitaal op een triestigen Zondagmiddag.. ♦.

Maar: „Wij zullen zijn nagedachtenis altoos eeren!" >— zooals dat goeden soldaten betaamt.

Dan doodgravers, die wijdbeens over den kuil met koude vaardigheid den doode zullen laten in de groeve.

Wat kluiten, die vallen met 'n dof bonsje op de kist.

Sluiten