Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

...

De zwarte rouw. De muziek.

)c*t mu^icK zaï weer Komen, mijn goede, funébre muziek.

Daarom ga ik heen: — luisteren vèr van het droeve rëeele.

Zwaar-opdonkerend tegen het teere groen is de stoet uitgebogen door de hoekige lanen; verdwenen achter de koud-strakke grafsteenen en het donkere lommer.

Ik ben op een bank gaan zitten, alleen; ~ in de zon.

Zóó, wel langen tijd.

En opééns is het gekomen.

Uit de verte is het opgezongen a s een zacht-teer melodieeren van jjl-reine klanken; ~ toen diep verloren in de dof-rommelende geluiden, die aanstormden in woesten galop,

Sluiten