Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het teer-fijne zingen is nu weer in de verte, een blanke droomezang, zacht-zwevend en geheim.

Tot het langzaam aanzwelt in een zwaar geruisen.

Uit de gouden geluidenpoort komt de vreemde staatsie groot-ernstig, t Is als een vér-naderend leger met een wild bliksemflitsen van wapenen in de zon; 't is als een statelijk komen van machtige strijders, trotsch-schrijdend op zwaren cadans.

Ja! ik hoor hen naderen, de groote geweldigen, de in klaar goud gepantserden; de lange strijdlansen trillen, en de stoer-geheven hoofden dragen den fleren moed.

Maar achter mijn gouden helden schuifelen zwarte monsters, wreed* nijdige saters, uitsissend hun brandenden haat. Zij kronkelen sluwgnllig de lenige lijven met slankvalsch bewegen. De vaal-zwarte

Sluiten