Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pantserplooien hangen sluik en roerloos neer; valsch vliemig zijn de spichtig-verbogen zwaarden, die dof blinken.

Zwarte duivels; een wriemelend volk van den haat, van den sluwen roof en de wreede wraak.

Dreigend gromt hun woeste woede-vloek om hen heen, somberend als een brekend stormgeluid.

Ze komen maar al-door, woester, met heviger toornen, ziedende brieschende titanen.

Mijn klaar-blinkende helden gaan rustig voort, hoog-trotsch en niet achtende der saters dreigenden nijd.

Als rein goud en blank marmer, fier en onschendbaar . . .

En uit de verte naderen donkere priesters, droef-ernstig: de blankwitte handen vroom gevouwen op

Sluiten