Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze weten niet!

In vreemden stoet, met vreemd beweeg kwamen ze; kwamen die allen, zoo wonderlijk-klaar, almeer opglijdend uit vage diepten komend van heel vér.

En ze stormen maar aan, luidruischend in warrelende vlucht, de sterke geweldigen, die zoeken den strijd. Grootmachtig zwelt de woeste krijgszang.

Klaar-daverende geluiden, zwaar schallend omhoog; het wreede saterlachen; het grijnzend krijschen van den wrok; het zwiepende, striemende gegil van den nijd ...

Het wordt een strijd, —< het wordt een wilde strijd!

De lansen flikkeren trillend, — machtig zijn de armen, die zullen werpen. Mijn fiere helden staan roerloos nu, koel-beslist en onvervaard.

Sluiten