Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gouden geweldigen, straalpiekend in het zwarte gewarrel, kronkelend om hen heen.

O! Het is een volkomen strijd!

Ik hoor het wilde woelen van aanstormende machten, het zwaar kletterend en knersend staal.

Ik hoor het klagende krijgsgehuil, het huilen om bloedlooze pijnwonden.

Ik hoor het doffe woedegebrul, het brullen van den ziedenden haat.

En ik zie mijn helden beven, even rillend huiveren, ontroerend in den woesten kamp.

Ik zie hun goud verbleeken; doffer de klare glansen en zwakker de trotsche moed.

Ik zie de lansen breken en de armen vallen; de hoofden buigen, de hoofden, die de fierheid hebben gedragen.

Het woelt joelend door, maar al hooger en hooger, het sluw-lenig

Sluiten