Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuil heen, hoor ik het wondere zingen, vér, vér van den wilden strijd.

Daar zingt en klaagt het maar droevig door. Ik hoor het verglijden in het woest gerucht, maar ik weet, dat het daar door weent, immer door.

Ik hoor het als een wondere teerheid in het wreede rondom.

Ik hoor het als de strijders hijgen van haat.

Ik hoor het in de ademlooze stilten als de saters zich krommen tot den sprong en de lansen trillen in de bevende handen van mijn helden....

Ik hoor het traagzaam vervagen.

Daar zijn de gouden geweldigen weer, hoog en stralend. Ze heffen de fiere hoofden weer onversaagd en slingeren de flikkerende lansen. Hun klare strijdgalm opschallend omhoog.

O! ik zie de wilde zwaarden blin-

Sluiten