Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

galmt al hooger op, wijder en luider, klaar-sonoor.

't Is een juichen, 't is een jubelend psalmen!

Zij komen plechtig in reine waardigheid; de lange statiegewaden plooien beweegloos neer en ruischen met. Er is geen wild geluid en geen klankengedaver; daar is geen schetterend tonengeluid en geen bruisen van muziek; ~ het is de plechtige zang van eere, die langzaam henendeint, vergalmend in trillenden jubel, lotzmgende naar omhoog.

Ja, ik zie de priesters komen; hun schouders dragen 't donkere gewijde.

•Het droeve doodsmysterie in 't midden der priesters.

En geruischloos glijdt het verder; verder, traagzaam voortgedragen in de staatsie van gewijden.

De priesters gaan voort, ernstig en waardig, alleen wetend den

8. In de Zon.

Sluiten