Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar den Vader .., Den Eeuwige ...

Ik had muziek gehoord.

Ik had gehoord het zwaar-golvend triomfkoraal, maéstóso heendeinend, met een vreemd trillen van diepe orgeltonen.

Ik had gehoord den zacht-vredigen majeur, die blij-juichend opzong en bevende wijlde

Ik had den wonderen zang hooren vervloeien in eindeloosheid*

Maar het licht is gebleven, het reine licht. Het hooge roerlooze geluid van den stralenden vrede, het blank-glanzende staan van heilige engelen, het luidlooze eere-zingen, muziek en geen modulatie.

Het is een klaar zijn van gouden heerlijkheid.

Sluiten