Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is een licht-blinkende geluidenjubel, beweegloos

De hoog-heilige apotheose! Zonneblank! Zonneblank!

Mijn Vader, ik dank U! Uw vrede is gekomen in mijn ziel. Uw vrede, die gaf het volle, zachte vertrouwen.

Uw reine vrede, dien woorden niet kunnen dragen, die nameloos is en heilig, zooals Uw groote Liefde heilig is.

Ik heb gezien Uw zegenende hand, die mij wees.

Uw troost heeft mijn droeven twijfel gebroken

Uw heerlijk licht is gekomen, stralend in het troostlooze donker van mijn ziel.

Uw vrede gaf mij mijn zekerheid weer, mijn trouw gelooven.

Sluiten