Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun van de meerderheid afwijkend^gevoelen bi] dit rapport kenbaar te maken.

Het moge der Commissie ten slotte vergund zijn aan Uwe Majesteit eerbiedig dank te betuigen voor het in haar gestelde vertrouwen en den wensch uit te spreken, dat het Uwer Majesteit moge behagen, dat dit verslag met de bijlagen worde openbaar gemaakt.

De Staatscommissie ter voorbereiding van een algemeene herziening der nietmilitaire pensioenwetgeving,

. Voorzitter,

(get.) de Meester. Leden,

J. n. Elenbaas.

Dr. D. Snoeck Henkemans. -

J. C- Mulder.

J. Ph. Suvling.

van Taack Tra- Kranen.

Trip.

Turksma.

Gr. C. von weiler.

Zeilmaker.

Lid, tevens Secretaris, a. l. Scholtens. Adjunct-Secretaris.

van BlSSELICK.

5

Sluiten