Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT 30.

Gemiddeld aantal aanstellingen per jaar van mannelijke rijksburgerlijke ambtenaren en onderwijzers, afgeleid uit waarnemingen in het tijdvak 1 Januari 1911— 31 December 1915,

Gemiddelde f Gemiddelde Gezamenlijke I Gemiddelde Gezamenlijke

. lef«d /,„. pensioens- pensioens- -pensioens- pensioens.

in volle jaren aanstellingen grondslag bij • , grondslag bij

op 1 Januari npr . aanstelling tot grondslag tot aanstelli tot grondslag tot

x. Per jaar. f ^ f 3000_ f ^ f 2400

1 I 2 I 3 j 4 5 6

20 1307 505 660 035 505 660 035

25 603 641 386 523 638 384 714

30 256 - 960 245 760 944 241664

35 142 1 068 151656 1 030 146 260

40 79 1144 90 376 1080 85 320

45 56 1086 60 816 1030 57 680

50 38 1219 46 322 1 122 42 636

55 20 1069 21380 994 19 880

60 12 1357 16 284 1256 15 072

65 5 1571 7 855 1471 7 355

70 2 1 173 2 346 1 173 2 346

Totaal. . 2 520 670 1689 353 660 1662 962

i

43

Sluiten