Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die jaren moesten als zij delingsche gemeentedienst medetellen. Ook de straatmakers op de Rijkswegen verkeeren in die omstandigheden. Zij dienen veelal wel feitelijk direct onder het Rijk, maar een aannemer moest b.v. zorgen voor de loonuitbetaling en zij werden dan geacht bij dien aannemer in dienst te zijn geweest.

Spreker meent voorts, dat ook de helpers van de straatmakers moeten deelen in het recht op vervroegd pensioen. Zij deelen thans gewoon mee in het aangenomen Nwerk, in tegenstelling met vroeger, toen zij veelal alleen in uurloon arbeidden. Eenigen tijd zijn zij beschouwd als te behooren tot hen, die op 55-jarigen leeftijd recht hadden op pensioen, later echter is dit veranderd. Dat is onjuist. Nadat spreker ten slotte nog eens heeft geconstateerd, dat het zwaartepunt ligt in den wensch om een niet te laag pensioen te verwerven op een leeftijd, dat men door het afmattende straatwerk niet meer ten volle geschikt is voor zijn arbeid, wordt de conferentie gesloten.

Het Bestuur der Vereeniging heeft nader verklaard, met deze notulen accoord .te gaan.

De Voorzitter,

9

Sluiten