Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^VERGADERING

Tan de Subcommissie, gevormd uit de Staatscommissie, inzake bet burgerlijke pensioenwezen, op Zaterdag 26 Januari 1918, "s middags om 3£ uur, in het gebouw van het Departement van Justitie.

Aanwezig1 zijn alle leden.

Tot het mondeling toelichten zijner schriftelijke wenschen, inzake het pensioenwezen, wordt gehoord de heer Th. H. Hippe te 's Gravenhage. Deze is van 1896—1903 tijdelijk — krachtens een doorloopende aanstelling — als portier werkzaam geweest bij het Rijksziekenhuis te Leiden, en daarna als gemeentelijk agent van politie te 's Gravenhage. Hij wenscht nu, dat ook in een dergelijk geval, waarin de. tijdelijke Rijksdiénst wordt gevolgd door ffemeentedieiist, inkoop van den eerstbedoelden tijd mogelijk wordt gemaakt, evenals wanneer hij was gevolgd door Rijksdienst. Hij meent dat daarvoor uit een oogpunt van billijkheid veel is te zeggen.

De Voobzitteb. zegt overweging toe. De gedachte van het tegenwoordige stelsel is overigens dat een tijdelijke Rijksdienst, om voor het pensioen van kracht te kunnen worden, moet zijn gevolgd door een vasten dienst bij het Rijk. Intusschen, dat kan misschien worden veranderd.

Aldus goedgekeurd door den gehoorde.

De Voorzitter,

14

Sluiten