Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenscht dat indien die weduwe wederom huwt met een nietamhtenaar, dat zij dan, bij overlijden van haren 2den echtgenoot, wederom in het genot van het pensioen zal worden hersteld.

Spreker brengt een woord van dank voor de gelegenheid hem verschaft, om de wenschen mondeling toe te lichten en wijst er op, dat met die wenschen instemming is betuigd, o. a. door de katholieke vereeniging, terwijl spreker gerechtigd is te verklaren, dat ook het Bestuur der Pensioenvereeniging aan hare leden zal voorstellen deze wenschen tot de hare te maken.

Aldus later goedgekeurd door het Bestuur der gehoorde vereeniging.

De Voorzitter,

18

Sluiten