Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De teer de Vos wijst er op, dat indien in die richting pogingen worden aangewend, men van het eene bureau naar het andere wordt verwezen en dat men ten slotte slechts verneemt, dat de zaak in onderzoek is; daarmede komt men niet verder. Spreker had gehoopt, dat deze Staatscommissie "aan de Regeering op het groote belang der zaak zou hebben kunnen wijzen.

De Voobzitteb, zal de aandacht der volledige. Staatscommissie voor de kwestie vragen, doch hij adviseert toch nogmaals om met kracht stappen tet doen bij het Departement van Binnenlandsche Zaken.

De geboorde persoon heeft nader verklaard, met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

23

Sluiten