Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De keer van der Vliet vraagt of misschien eene oplossing zou zijn te vinden door bedoelde onderwijzers gelijk te stellen met het personeel aan bijzondere vakscholen; de aanstelling van eene vereeniging zou identiek kunnen worden geacht met die van bijv. aan een ambachtsschool.

De heer Edelman wijst er op, dat de belanghebbenden vaak op mondelinge mededeeling zijn aangesteld.

De Voorzitter zegt, dat de Staatscommissie zich aan zekere beginselen moet houden; of daaraan voor zekere categorie├źn is voldaan, is een quaestie tusschen Regeering en belanghebbenden.

De heer van der "Vliet meent, dat de Commissie misschien aandrang bij de Regeering zou kunnen uitoefenen.

De Voorzitter geeft de toezegging, de quaestie in de volledige Commissie ter sprake te zullen brengen; misschien kan de aandacht der Regeering op deze categorie van personen worden gevestigd.

Het Bestuur der Vereeniging heeft nader verklaard met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

Sluiten