Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERBLAD.

L. S. BELEEFD VERZOEK DE HIERVOLGENDE CORRECTIES VOORAF TE WILLEN DOEN AANBRENGEN.

Blz. 10- regel 10 van boven: aan —lees: dan

11— t 10 „ onderen: bebouwt —lees bebouwt 33 _ 4 „ : Hoof—lees Hoofd

48_ 18 „ „ : Is bedongen is nietig lees: tot

een lager bedrag (dan voor den werkgever) is bedongen, is nietig. 1 41 _ regel 11 van boven: luidt — lees: luiden

56 — „ 1» i :De — lees: Op AANHANGSEL.

Pag. XV. In de kantteekening regel 1 van boven — lees: K. O. Art. 21.

Derde regel van onderen — lees : In dat artikel 21 K. O. Pftg. XVII regels 4 en 5 doorhalen de woorden:

„recht van den Ambtenaar der A. I. vlg. Hoofdstuk „II. B. indiend van den werkgever vreedt."

Sluiten