Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

I. INCUNABELEN.

Hebreeuwsche boeken te Lissabon gedrukt . . No. 120 121

Hebreeuwsche boeken in Italië gedrukt .... u 122 142

Grieksche boeken n 143—150

Latijnsche boeken in Italië gedrukt „ 151—245

Italiaansche boeken „ 246 260

Latgnsche boeken in Frankrijk gedrukt .... „ 261—284

Een Fransch boekje 285

Latijnsche boeken in Duitschland gedrukt ... „ 286—345

Uitgaven in Duitsche taal „, 346 355

Overzicht naar plaatsen, drukkers en boekver-

koopers Bh. 58

Register. gg

II. NEDERLANDSCHE UITGAVEN TOT 1540 EN AMSTERDAMSCHE DRUKKEN EN UITGAVEN TOT 1578. Latijnsche boeken in Gothischen druk

Verschillende drukplaatsen, tot 1520 ...... No. 210 225

Deventersche drukken t 226 266

Gothische drukken na 1520 267—271

Nederlandsche boeken 272—322

Latijnsche boeken in Romeinschen en cursieven druk „ 323—365

Fransch, Italiaansch, Spaansch, Engelsch .... „ 366—372

Grieksch . r 373—374

Amsterdamsche drukken en uitgaven 1541—1578. „ 375—425 Overzicht naar plaatsen, drukkers en boekver-

koopers Blz. 141

Register. i§[

Sluiten