Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebreeuwsche boeken tb Lissabon gedrukt.

120. Mozes ben Nachman (Nachmanides), Chiddoesjei ha-Thora.Pentateuchcommentaar. Lissabon, Eliëzer Toledano, Juli 1489. f°. 301 bladen, bl. la wit; de tekst van bL 16 ia door een f raaien rand omgeven; bl. 1526 wit. De laatste 5 bladen, die als aanhangsel tot den commentaar een gebed voor Jeruzalem en een brief van den schrijver aan diens zoon bevatten, ontbreken. Spaansch-rabbijnsche letter; de opschriften in quadraatletter. 2 kolommen. Watermerk: hand met ster. — Haebler, 458; de Rossi p. 64; St. p. 1960/61; Schwab 54; Jacobs 59; Fr. 49.

Tweede editie; de ed. princeps verscheen te Rome vóór 1480. Het eerste in Lissabon gedrukte Hebreeuwsche boek. Zeer correcte tekstuitgave. Vgl. Maarsen (I.) Tiféreth le-Hosjé Amst. 1918, p. 17.

121. Abudarham(DAviD ben Jozef), Gebedenrituaal. Lissabon, Eliëzer Toledano, 25 November 1489. f°.

170 bladen. Het eerste blad, aan één zijde bedrukt en met fraaie omlijsting, ontbreekt. Spaansch-rabbijnsche letter, de opschriften in quadraatletter. 2 kol. Watermerk: hand met ster.— Haebler 1; de Rossi p. 67; St. p. 856; Roest p. 296; Schwab 55; Jacobs 63;Fr. 17.

Editio princeps. — Bijgevoegd een photogr. aib. van het ontbrekende blad.

Hebreeuwsche boeken in Italië gedrukt.

122. Juda ben Jechiël (Messer Leon), Nofeth Tsoefiem. De rhetorica volgens Aristoteles, Cicero en Quintinanus, toegepast op de Heilige Schrift. Mantua, Abraham ben Salomo Conat [vóór 1480]. kl. 4°.

176 bladen. Italiaansch-rabbijnsche letter; de hoofden in quadraatletter. Zonder pagineering, custos en signatuur, de Rossi p. 113; St. p. 1382; Roest p. 610; Schwab 10; Jacobs 9; Fr. 28.

Abraham Conat was de stichter der eerste Hebr. drukkerij in Mantua. Dit werk, dat het eerste Hebr. boek is, dat tijdens het leven van den auteur gedrukt werd, veroorzaakte een heftigen strijd tusschen den schrijver en den rabbijn Jozef Kolon, tengevolge waarvan beiden door den hertog Lodovico Gonzaga II uit Mantua verbannen werden.

De Rosenthaliana bezit een tweede exemplaar, afkomstig uit de veiling Lehren (1899) n°. 179, waaraan 4 bladen in fraai Hebreeuwsch handschrift voorafgaan: een titelblad vervaardigd door David Franco Mendes met autograaf van Joseph Hirsch de Liema; bibliografische aanteekeningen van R. Salomo Dubno en van Dr. S. I. Mulder. Ook met Hebreeuwsche en Latijnsche randteekeningen in handschrift.

Sluiten