Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123. Mozes ben Maimon (Maimonides), Moré Nebochiem: Wegwijzer

voor de verdoolden. Philosophisch werk uit het Arabisch in het Hebreeuwsch vertaald door Samuel ben Juda ibn Tibbon. Z. pl. en j. (waarschijnlijk Rome, vóór 1480). kl. f°.

164 bladen. Quadraatletter (2 grootten) zonder pagineering, sign. en onstos. — de Rossi p. 121; St. p. 1894; Schwab 8; Jacobs 24; Fr. 47. Aan het slot de handteekening van den censor: „Camillo Jaghel 1619", die op enkele plaatsen de sporen van zijn critiek heeft achtergelaten. Cf. bl. 61 verso en bl. 85verso. Vooraf gaat een titelblad in 1805 geschreven door Sander zoon van Salomo Salman Kats uit Rotterdam.

124. Salomo ben Izak (Rasjie), Peiroesj'al ha-Thora. Pentateuchcom-

mentaar [Rome vóór 1480]. f°.

212 bladen + 1 blanco blad, waarvan ons exemplaar er slechts 167 heeft. Quadraatletter (2 grootten), zonder pagineering, custos en signatuur. — de Rossi p. 124; St. p. 2342; Schwab 2; Jacobs 12; Fr. 84.

Tweede ed.; de ed. princeps verscheen te Reggio vóór 1475. — Zes bladen van een latere uitgaaf zijn vóór het ex. gebonden.

Houtsnede uit Nebieiem Risjoniem. n°. 127.

125. Ibn Gabirol (Salomo ben Juda), Mibchar ha-Penieniem. Ethische

spreuken uit het Arabisch in het Hebreeuwsch vert. door Juda ben Saul ibn Tibbon met anoniemen commentaar. Soncino, Jozua Salomo ben Israël Nathan Soncino, 14 Januari 1484. kl. 4°.

60 bladen (het eerste, wit, ontbreekt). Quadraatletter; de commentaar in Rasjieletter. — de Rossi p. 35; St. p. 2319; Roest p. 1002; Schwab 27; Jacobs 31; Fr. 53.

Het colophon van den oorrector Salomo ben Perets Bonf oi Sarphati. — Editio princeps.

126. Bedarsjie ( Jedaja ben Abraham), Becbienath ha-'Olam. Wereld¬

bespiegeling. Met anoniemen commentaar. Soncino, Jozua Salomo ben Israël Nathan Soncino, 12 December 1484. kl. 4°.

20 bladen. Quadraatletter; de commentaar in Rasjieletter. — de Rossi p. 38; St. p. 1284; Roest p. 534; Schwab 28; Jacobs 32; Fr. 27.

Tweede uitgave; de eerste was omtreeks 1477 door Estellina, echtgenoote van Abraham Conat, in bet licht gezonden.

Sluiten