Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132. Ibn Esra (Abraham ben Meïr), Peiroesj ha-Thora. Pentateuchcommentaar. Napels, Jozef [Günzenhauser] Aschkenazie en zoon, 2 Mei 1488. f°.

98 bladen. Rasjieletter; hoofden in quadraatletter. Titel op bl. 16 evenals de eerste woorden van ieder boek door fraaien rand omlijst. 2 kolommen. — de Rosai p. 58; St. p. 680; Schwab 46; Jacobs 53; Fr. 1.

Het colophon vermeldt als corrector voor deze uitgave Mozes ben Sjem Tob ibn Chabib uit Lissabon. — Ed. princeps. Met aanteekeningen

in handschrift, gedeeltelijk tot herstel van gecensureerde plaatsen.

133. Makrei Dardekei. Onderwijzer der jeugd. Hebreeuwsch-Italiaansch-Arabisch woordenboek, hoofdzakelijk met verwijzing naar den commentaar van Rasjie en R. David Kimchi's woordenboek: Seifer ha-Sjarasjiem, Napels, 8 Augustus 1488. f°. 78 bladen. Titel (bl.1 verso) door fraaien rand omlijst. Rasjieletter; titel en „vooea" in quadraatletter. Ook de Italiaansche en Arabische woorden zijn in Hebreeuwsche karakters weergegeven. Watermerk: Hand met ster — de Rossi p. 60; St. p. 622; Roest p. 532; Schwab 44; Jacobs 54.

Volgens A. Neubauer in: Revue des Études juives IX p. 316 ia Perets Trévot de schrijver van dit woordenboek. „Le premier lexique polyglotte que 1'on dit imprimé" (Brunet I. 301). „II se recommande specialement a 1'attentiondes romanistes par ses gloses en vieux francais" (Schwab). Vele Hebreeuwsche aanteekeningen in handschrift.

134. Ibn Pakoeda (B ach ja ben Jozef), Choboth ha-Lebaboth. Ethisch en philosophisch werk, uit het Arabisch in het Hebr. vertaald door Juda ben Saul ibn Tibbon. [Napels] Jozef [Günzenhauser] Aschkenazie, Nov. 1489. 4°.

152 bladen, la, 1516 en 152 wit. Bl. 88—103 en het blancoblad ontbreken. Rasjieletter; het eerste woord en de hoofden in groote quadraatletter. — de Rossi p. 78; St. p. 780; Roest p. 130; Schwab 53; Jacobs 62; Fr. 4.

Editio princeps. In het colophon vertelt Jozef Aschkenazie, dat „R. Salomo ben Perets, „wiens naam in de geheele wereld bekend ia" als corrector zijn medewerking verleend heeft.

135. Kalonymos ben Kalonymos, Eben Bochan. Een satire op de toestanden van zijn tijd. Napels, Jozef [Günzenhauser] Aschkenazie, Augustus 1489. 4°.

50 bladen. Rasjieletter, titel en eerste woord van het colophon in groote quadraatletter. — de Rossi p. 66; St. p. 1578; Schwab 52; Jacobs 61.

Hetcolophonis van den corrector Jomtob ben Perets Bonfoi Sarphati. Editio princeps.

136. Mozes ben Nachman [Nachmanides], Sjaar ha-Gemoel. Over straf en belooning. Napels, Jozef Günzenhauser Aschkenazie, 23 Januari 1490. kl. 4°.

34 bladen. Rasjieletter; titel en colophon in groote quadraatletter.. — de Rossi p. 69; St. p. 1962; Schwab 57; Jacobs 70. Enkele plaatsen gecensureerd. Editio princeps.

Sluiten