Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

137. Mozes ben Nachman [Nachmanides], Pentateuchcommentaar onder den titel: Peiroesj ha-Thora. [Napels], 2 Juli 1490. f°.

240 bladen. Rasjieletter. Het beginwoord van elke perioope in groote quadraatletter. De titel en het eerste woord van Genesis door fraaien houtsneerand omlijst. Watermerk: hand met ster. — de Rossi p. 71 • St. p. 1961; Schwab 59; Jacobs 72; Fr. 50.

3de uitgave. Zie de 2e editie o. d. t. Chiddoesjei ha-Thora: n°. 120.

Minder correcte editie, ofschoon volgens het colophon geleerden uit Messina en een Spaansch geleerde als correctoren hun dienst bij de uitgave hebben verleend. Naar deze editie zijn de meeBte der latere uitgaven bewerkt.

In het colophon getuigt de uitgever omtrent de boekdrukkunst: „Vele dochters zgn funk, maar gij overtreft hen allen. Mijn hart gaat uit naar de drukkers in Israël (vgl. Rechteren V. 9), die zich vrijwillig onder het volk aanboden des schrijvers griffel voerend. Het is een voorrecht der drukkers om de Thora en de wijsheid onder Israël te verspreiden, opdat de aarde van kennis vervuld worde. Zg, die onwaarheden van dit vak vertellen, zullen hun zonde dragen; die den drukker steun verleenen, handelen voortreffelijk. Men behoort alle door den druk vervaardigde boeken te prijzen en te roemen". Achter het colophon de visum-verklaring in handschrift van de censoren: „Laurentius Franguellus 1675" en „Camillo Jaghel 1611 in lngo", die ook de sporen van hun critiek hier en daar hebben achtergelaten.

138. Kol bo. Verzameling van ritueele voorschriften en ceremoniën. Zonder pl. en j. [Napels (?) 1490).] kl. f°.

179 bladen (5 bladen waaronder het register ontbr.; de twee laatste bladen beschadigd). Quadraatletter (2 grootten). 2 kolommen. Watermerk: hand met ster. —St. p. 555; Schwab 63; Jacobs 69; Fr: 32. VgL: Roest in Catalog Beth ha-Seifer (Almanzi) p. 62 met St. 1.0. Editio Princeps.

139. Kimctü (David ben Jozef), Seifer ha-Sjarasjiem. Hebreeuwsch woordenboek. Napels [Izak ben Juda ibn Gatorzo], 11 Febr. 1491. f°.

168 bladen. (bL 1 ontbr. en is in hs. aangevuld). Quadraatletter in 2 grootten. 2 kolommen. — de Rossi p. 80; St. p, 873; Roest p. 298; Schwab 61; Jacobs 78; Fr. 19.

BL 168 bevat als aanhangsel de onder letter „dalet" uitgevallen woorden.

Derde uitgave; de tweede was slechts eenige maanden vroeger in Aug.-Sept. 1490 bij Jozef Günzenhauser Aschkenazie te Napels verschenen (de ed. princeps s. 1. e. a. vóór 1480).

140. Avicenna, Ha-Kanon ha-gadol. Encyclopedie der geneeskunde. Uit het Arabisch in het Hebreeuwsch vert. door Jozef Lorei en Nathan Hahathi. 5 part. 3 vol. Napels, Asriël ben Jozef Günzenhauser Aschkenazie, 1491—92. f°.

469 bladen. Quadraatletter (2 grootten) 2 kolommen. Watermerk: 2 gekruiste sleutels in een cirkel. — de Rossi p. 86; St. p, 767; Roest p. 466; Schwab 69; Jacobs 81; Fr. 2. Aan het einde van voL II wordt als zetter vermeld: Abraham ben Jacob Landan.

Ieder vol. draagt in hs. den naam van den vertaler „Jozef Lorki".

Sluiten