Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grieksche boeken.

143. Theodorus [Gaza], Introductivae grammatices libri quatuor. Eius-

dem de Mensibus opusculum. Apollonii grammatici de constructione libri quatuor. Herodianus de numeris. [Impr. Venetiis in aed. Aldi Romani 1495.] f°. — Met houtsnee-ornam. en initialen.

198 bladen, waarvan de laatste 2 (Herodianus de numeris) ontbreken, Grieksche letter (titel en prooem. Rom. letter) Hain-Cop. 7500. Proctor 5548. Latere perkam. band. — Eigendom van de Vereen. Doopsgezinde gemeente.

Een vroeger beschreven ex. (Ine. n° 3) mist de beide werken van Theodorus, maar heeft met Apollonius ook Herodianus de num. compleet.

144. Thesaurus Cornucopiae. Venetiis in domo Aldi 1496. f°.

Zie de beschrijving onder n°. 4. Dit ex. in modernen lederen band behoort aan de Doopsgez. gem.

145. Aristoteles, Opera, torn. IV: Theophrastus xegi <pvT<»v Unootas etc.

Venetiis in domo Aldi 1497. f°.

Zie de beschrijving ond. n°. 8. Dit ex. in leeren prachtband behoort aan de Doopsgez. gem.

146. Urbanus (frater) Bellunensis, Institutiones graecae grammatices.

Venetiis in aed. Aldi Manutii Romani 1497. 4 .

212 bladen. Grieksche en Rom. letter. Hain-Cop. 2763 (Bellunensis), Hain 16098 (Urbanus) Proct. 5554( Bolzanius).

Een Grieksche houtsnee-initiaal en enkele kleinere initiaaltjes. Meestal de plaats voor de beginletters open gelaten. BL 1 titel (3 woorden); bL 2 brief van Aldus Manutius aan Picus Mirandola, op de keerzijde alfabet, Pater noster en Ave Maria (Gr.); met bl. 3 begint de tekst. Op bL a 4verso een voorstelling van de indeeling van de letters in houtsnee.

De titelwoorden (bl a 1) uitgeknipt en opgeplakt.

147. Epistolae diversorum philos. etc. Epistolae Rasilii Magni al. Ve¬

netiis ap. Aldum 1499. 4°.

Zie de beschr. ond. n°. 6. Dit ex. in twee lederen prachtbanden behoort aan de Doopsgez. gem.

148. Phalaris — QaXóoiSos 'EmaioX al Tvgdwov 'Axgayavtlvwr. [Venetiis] El

aedibus Bartholomaei Iustinopolitani, Gabrielis Brasicheflensis, Ioannis Bissoli, et Benedicti Mangii oarpensium 1498. 4°.

Ö8 bladen, Grieksche en Rom. letter, Hain-Cop. 12871. Proct. 6638. Voorin brief van Bartholomaeus Iustinopolitanus aan Petrus Conta-

renus. Onder het colophon een houtsnee-ornamentje. Behoort tot de verzameling van de Vereen. Doopsgez. gem.

Sluiten