Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149. Suidas, Lexicon graecum. Impr. Mediolani impens. et dezteritate

Demetrii Ghalcondyli Ioannis Bissoli Benedicti Mangii 1499. f °.

516 bladen, Gr. letter. Hain-Cop. 15136. Prootor 6077.

Initialen oningevuld. Voorin een Aiéloyos Stttpdrov roö fiéXavog tnaschen een boekverkooper en een leerlustige, waarin de eerste het boek aanprijst en ten slotte den prijs (xgvocöv tgimv) noemt, waarop de ander het betaalt en meeneemt. Op de keerzijde twee Lat. ged. van Antonius Motta, verder eene Lat. voorrede van Jo. Maria Cataneus, en een Gr. van Demetrius Chalcondylus. Na het colophon drukkersmerk en twee Lat. gedichten. 17e-eeuwsche perkamentband. Eigendom van de Vereen. Doopsgez. gem.

150. Etymologicon magnum — 'ETVftoXoyixór uêya xava &A<papti*ov riiw

dxpeXifiov. èv Eveilaigi dvaXwpiaai Nixokdov BXaovov 10C Kgrjiós, jióv<j> ói xal 6e£iótt)xi Zaxagïov KaXXiégyov rov Kgtjtós 1499. gr. f°. 224 bladen in 2 kolommen, Gr. letter. Hain-Cop. 6691, Prootor 6644. De aanvangsbladzijden van elke letter van het alphabet zijn versierd met in hont gesneden en-tetes met arabesken en initialen, in rood gedrukt. Ook opschriften en beginletters in rood. Op bL 1 twee Grieksche gedichtjes van Marcus Musurus en Joannes Gregoropulus, en eene proza-inleiding van Marcus Musurus. Aan het slot fraaie rood gedrukte merken van Nicolaos Blastos en Zacharias Callierges. Ex. in 17e-eeuwschen perkamentband, eigendom v. d. Vereen. Doopsgez. gemeente.

Sluiten