Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken in Italië gedrukt.

151. Cicero (M. Tul.), [Opera omnia in philosophia. Rome, Conradus

Sweynheym et Arnoldus Pannartz 1471.]. f°.

Twee fragmenten in een z wijnslederen stempelband: In dialogum de na-

turadeorum ad M. Brutum Prefatio, foL 1—8 ( = voL I 2 9); en De

finibus bonorum et malorum foL 9—66 ( = toL II 76 132).

65 bl. Bom. letter. Hain 6231. Proct. 3320. Cat. Br. Mus. IV p. 13,14.

Fraai specimen van den druk van de oudste drukkerij te Rome. Zwijnslederen stempelband.

152. Seneca (L. Aeheus), Epistolae. Roma in domo Petri de maximis,

per Arnoldum Pannartz Alamanum 1475. gr. 4°.

180 bladen, waarvan er in dit ex. 4 ontbreken. Rom. letter (enkele woorden Grieksch) Hain-Cop. 14601. Proct. 3525. Br. Mus. IV p. 61.

Slechts enkele Grieksche woorden zijn in Grieksche letter weergegeven; verscheidene heel gebrekkig in de Romeinsche letter; voor eene aanhaling van enkele regels is de ruimte open gelaten. Zie Cat. Br. Mus. 1. c. en Prootor, The printing of Greek in the XVth century p. 29.

153. Dictys Cretensis, Ephimeris belKTroiani. Impr. Mediolani 1477.4°.

Druk door Prootor toegeschr. aan PhiL de Lavagna, door Pellechet aan Christ. Valdarfer.

64 bl. Rom. letter. Hain-Cop. 6166. Proct. 5867. Peil. 4240.

Opdrachtbrief van Masellus Beneventanus. Aan het einde twee gedichtjes, Reg. en colophon. Beschadigd ex.

154. JosephnsfFLAVfos], De bello Iudaico. De antiquitate Iudaeorum

contra Appionem. Impr. Veronae per Petrum Maufer Gallicum 1480. f°.

213 bladen. Rom. letter. Hain-Cop. 9452. Ptoct. 6918. Brief van Ludovicus Cendrata, en 3 gedichtjes (2 bL). Bell. Iud. (a 1— y 6). De Antiq. Iud. (A—D 6); ooL en reg. Plaats voor initialen open. Pierre Maufer drukte achtereenvolgens te Padua, Verona, Venetië, Modena en Cremona. De Josephus is de eenige belangrijke Veroneesohe druk dien we van hem kennen. Wie de uitgaaf bekostigd heeft wordt in verzen meegedeeld:

Post haec noscere forsitan requiris Qua impensa niteo novis lituris. Hoe transibo neque: Innocens Ziletus

auro

Exhausit simul assibus crumenam.

155. Vincentius de Bandelis (frater) de Castro novo, Tractatus de singu-

lari puritate et prerogativa conceptionis salvatoris nostri iesu christi. Impr. Bonon. per Ugonem de rugeriis de Regio 1481. 4°.

117 in den benedenhoek genummerde bladen (vooraan ontbreekt denkelijk een blanco blad). Gotische letter. PelL 1767.

Opdrachtbrief aan Hercules Estensis (bl. 1—4). Na het Tractaat (4— 118 recto) enkele korte gedichten en een brief van S. Bernardus tegen de onbevlekte ontvangenis van Maria. Daarna tabula, reg. en colophon. — Beginletters enz. in rood.

Sluiten