Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156. Phalaris tyraruius Agrigentinus, Epistolae. E graeco in lat. traduc-

tae a Francisco Arhetino. Venetiis 1481. 4°.

Druk van Antonio della Paglia, met Bartolommeo da Fosaombrone en Marchesino di Savioni. 20 bL Bom. letter. Hain-Cop. 12895. Proct. 4599. Proetor vermeldt slechts 3 drukken van deze pers.

Initialen in rood; de eerste vergald.

157. Blondus Flavius Forlivensis, Roma instaurata. De gestis Veneto-

rum. Italia ilhistrata. Veronae, per Boninum de Boninis de Ragusia 1481,1482. f°.

4 (in pL v. 6) + 54+94 bln. Goth. letter. Hain 3243, 3247. Proct. 6920, Peil. 2425, 2423.

Een blanco blad en een bl. met gedicht en opdrachtbrief ontbr. Op de eerste tekstbladz. een initiaal in blauw en paars; verder de plaats voorde beginletters open. — Lederen band op hout, met blindstempels, zeer beschadigd.

158. Mella [Mela] (Pomponius), Geographia: Prisciani quoque ezdio-

nysio Thessalonicensi de situ orbis interpretatie Erhardus Ratdolt Augustensis impressit Venetiis 1482. 4 — Met houtsneekaart en initialen.

48 bladen, Gothische letter. Hain-Cop. 11019. Proctor 4385. Op het eerste blad verso een wereldkaart in houtsnede, op bL A2 de titel als bovenschrift in rood. Fraaie houtsnee-initialen. Op bL D6 verso het gedicht van Priscianus dat eindigt op de voorzijde van het laatste blad; eronder het colophon. Het ex. heeft blijkens inscripties behoord aan Vincentius Vincentinus, en aan het klooster van S. Michael.

159. Joannes de Sacrobusto, Sphaericum opusculum. Contraque cremo-

nensia inplanetarum theoricas delyramenta Joannis de monte regio disputationes. Necnon Georgii Purbachii in eorundem motus planetarum accuratiss. theoricae. Impr. [Venetiis] mira arte et diligentia Erhardi Ratdolt Augustensis 1482. 4°.— Met houtsneden.

60 bladen, Goth. letter. Hain-Cop. 14110. Proetor 4384.

Op de keerzijde van het eerste blad een Sphaera mundi in houtsn.; op het 2e bl. in rood de titel als opschrift, beginnende: Noviciis adolescentibus. Fraaie initialen en tal van mathematisch-astionomiscbe houtsneden, gedeeltelijk in kleuren. Op bL o 2 verso de Disp. van Io. de monte regio; op bLe recto de Theoricae van Ge. Purbachius.

Op den kant aanteekeningen van een lezer; aangehaalde Ptolemaeusteksten rood onderstreept.

160. Ensebius [Pamphili] Caesariensis Episcopus, Chronicon id est tem*

porum breviarium: quem Hieronymus lat. facere cur. et usque in Valentem Caesarem adj. Quem et Prosper deinde Matheus Palmerius qui ea quae consecuta sunt adiicere curavere eidem postpositi subsequuntur. Erhardus Ratdolt Augustensis impr. Venetiis 1483. 4*.

180 bl. Gothische letter. Zwart en rood gedrukt, met fraaie houtsneeinitialen. Op bL n 3verso op het jaar 1457 vermelding van de uitvinding der drukkunst: „Quantum litterarum studiosi Germanis debeantnullo satis dicendi genere exprimi posset. Namque a Joanne Gutenberg Zumiungen equiti Maguntiae rheni solerti ingenio librorum Imprimendorum ratio 1440 inventa: hoe tempore in omnes fere orbis partes propagatur: qua omnis antiquitas parvo aere comparata: posterioribuB infinitis voluminibus legitur".

Sluiten