Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VeCahhna begint zonder opschrift op bl. 2 met een houtsnee-initiaal. Verder de beginletters niet ingevuld. Op bl c ii verso Jugurtha ook zonder opschrift. Daarna (g üü verso) vita en invectivae, colophon, drukkersmerk en reg.; de laatste bladz. blank.

170. Horatius Flaccus (Q.). Chistophorus Landinus in Qu. Horatii Flacci libros omnes interpretationes. Impr. Venetiis per Bernardinum de Tridino ex Monteferrato 1486. f°.

178 bladen. Rom. letter in twee grootten (text en daaromheen gedrukte

commentaar). Hain-Cop. 8884. Proct. 4827. Geen titel. Op de keerzijde van het eerste blad Ode van Ang. Politianus

op Horatius, die nu eerst in behoorlijken druk verschijnt:

O quam nuper eras nubilus: et malo Obductus senio: quam nitidos ades Nune vultus referens docta fragrantibus Cinctus tempora floribus

Talem te choreis reddidit et lyrae Landinus veterum laudibus emulus Qualis tu solitus tibur ad uvidum Blandam tendere barbiton.

De plaats voor de beginletters is opengelaten. — Voorin twee stempels van de üniv.-bibl. te Breslau.

171. Jacobns Philippus Bergomensis, Supplementum Cronicarum. Impr. Venetiis per Berna[r]dinum de benaliis 1486. f°. — Met houtsneden.

12 -f 262 bladen (numm. 31—295), Goth. letter. Hain-Cop. 2807. Prootor 4868. *

11 bl. tabula, 1 bL prologus, 262 genumm. tekstbladen met tal van houtsneden: 3 groote hontsn. voorstellende schepping, zondeval, Kaïn en Abel; tal van initialen; ong. 20 stadsgezichten die zich vaak herhalen, naast één karakteristieke afb. van Venetië (f. 182), omgekeerde oopie van die van Ratdolt; zie onder n°. 161. Op bl. 282verso deze mededeeling over de boekdrukkunst:

Ars imprimendllibros his temporibus in germania primum inventa est: quamaln repertam asseruntGutenbergo argentino.Alii a quodam alio nomine Fusto. Qua oerte nulla in mundo dignior, nulla laudabilior aut utilior, sive divinior aut sanctior esse potuit. In ouius quidem laude quidam ex nostris hos cecinit versus dioens:

O felix nostris memoranda impressio seclis

Inventore nitet utraque lingua tuo. Desierat quasi totum, quod fundis in orbem

Nune parvo dootus quilibet esse potest, Omnes te summis igitur nune laudibus ornent

Te duce quando ars heo mira reperta fuit.

172. Eneas Silvius Picolomineus, Epistola: iuveni non esse negandum amorem. Eiusdem epistola amatoria. Epistola Enee Silvii s. Pu pape secundi de amoris remedio. S. 1. et a. 4°.

4 bL Goth. letter. Hain 180. Cop. II 2 blz. 136. Proot. 6827. Peil. 116. Hain schrijft den druk toe aan Matth. Cerdonis de Windischgrecz te Padua, die werkzaam was van 1482 tot 1487. Prootor neemt de toeschrijving over, hoewel de letter van dezen drukker overeenkomt met typen te Antwerpen door Gerard Leen, te Venetië en te Modena gebruikt. Alleen zou de Paduaansehe drukker een afwijkende S gebruiken, eigenlijk een paragraafteeken. Deze S zie ik echter in dit

Sluiten