Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekje niet. Pellechet drukt twijfel uit, of het een italiaansche druk is. De brief van Aeneas SUvius is een antwoord aan Sigismund \ an Oostenrijk die hem een model voor een minnebrief gevraagd had. Dit model volgt op het schrijven, dat gedateerd is „ex gretz die XIII dec. 1443. De brief „de amoris re medio" (bl. S—4) is gedateerd „ex Bienna 11° kal. Jan. 1443.

173. Angelus de Clavasio, Summa angelica de casibus consciëntie. Impr.

Clavassii, Jacobinus de Suigo de sancto Germano 1486. 4°.

384 bL Goth. letter. 2 koL Hain-Cop. 5382. Proetor 7323.

Brief van f, Hieronymus Tornielus met antw. van f. Angelus over den druk van het werk, Prologus en Tabula 4 bl. Tekst met initiaal in kleuren en goud, verder kleine beginletters enz, in rood en blauw. Aan het einde gedichtje van Jacobinus de Suigo en colophon (bL z6 recto); op de keerz. reg. Daarna op 10 bladen rubrice iuris civilis et oanonici. Het door Copinger (add, voL II 2 p. 265) beschreven ex. heeft daarna nog 16 bladen, die hier ontbreken.

174. Cicero, De verborum copia. Bartholomkus Fatius, De elegantia.

Ed. PaulüsAlexius Sülpitianus. Impr. Romae per Eucharium Silber, alias Franck 1487.4°.

42 bladen. Rom. letter. Hain 5354. Initialen oningevuld. Inleidend briefje: Cicero Veturio suo salutem. Fol. 24: Bartholomeus Fatius Ioanni Iacobo. Aan het eind deelt Paulus Alexius aan den lezer mede, dat het eerste werkje misschien toch wel werkelijk van Cicero kan zijn.

175. Nestor Dionisius Novariensis, [Vocabularium]. [Venetiis], impr.

Guiglielmo de Tridino de Monte F era 1488. f °.

185 bladen, Rom. letter. Hain Cop. 6263. Proctor 6110.

Op de keerz. van het eerste blad opdracht in hexameters aan Lud.Sforza. Op bL 2 groote houtsnee-initiaal A; verder voor de initialen opengelaten vakken. Op het laatste ongen. bl. Reg. en colophon.

Ex. van de Vereen. Doopsgez. gem., vroeger eigendom van Petrus Burmannus en Petrus Burmannus Jr.

176. Meditationes — Devotissime — super sacratissimam passionem

domini nostri iesu christi. Z. pl. en j. 8°. — Met houtsneeinitiaaltjes.

Gedrukt voor Leonhard Pachel te Milaan, o, 1488. 60 bL Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 10989. Proet. 5979.

Op de eerste bladz. (aanhef v. h. proheminm") een beginletter in goud en kleuren met bloemversiering langs de marge. —In perkamenten bandje met 3 andere werkjes van denzelfden drukker: Joannes Gerson, De imitatione Christi en twee pausel. bullen. n°. 177—178.

177. Joannes Gerson [of Thomas a Kempis], Liber de imitatione christi

et de contemptu omnium vanitatum mundi. Una cum tractatu de meditatione cordis. Impr. Mediolani imp. Leonardi Pachel de Alamania. 1488.8°.

76 bln. Goth. letter, 2 koL Hain-Cop. 9096. Proct. 6978.

Opschrift en beginletter op bl. a 1 in rood gedrukt. De tabule capitulorum achteraan met sign. k ü.

Gebonden achter Meditationes s. passionem, en gevolgd door 2 pausel. bullen; alle drie z. j.; de vier boeken, waarsch. vandenz. drukker, in een perkamentbandje met ex-libris M. A. Principis BurghesiL

178. Sixtus [IV] Episcopus servus servorum dei ...., Literae dat. pri-

die Cal. Sept. 1474. S. L et a. 8°.

Herhaling, bevestiging en uitbreiding van Uitere van Eugenius en Cle-

Sluiten