Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232. Boccatius, Fabula Tancredi in latinum versa a Philippo Bero-

aldo. S. L et a. 4°.

Druktoegeschr. aan Hugo de Rogeriis die, met tusschenpoozen, te Bologna drukte van 1474 tot 1499. — 6 bL Goth. letter. Hain-Cop 3347. (Proctor verwijst onjuist naar n° 3088).

Opdrachtgedicht in 18 verzen aan Anibal Bentivolus; daaronder begint de Fabula, die eindigt op bl. 6 recto.

233. Orosius (Paulus), Historiae. Impr. Venetiis per Christoforum de

Pensis de Mandello, opera et imp. Octaviani Scoti 1499. f°. — Met houtsnee-initialen.

72 bln. Rom. letter. Hain 12103. Proct. 5249.

Oude band, zwijnsleder op hout, blind gestempeld, met koperen sloten. Daarin behalve Orosius: de Scriptores hist. Aug. Ven. 1490- Appianus en Macrobius, beide Ven. 1500. Vroegere eigenaars: Ioan. üdal Zender; Joannes Georgius Brandenburg. 1629, 1633; Bibl. Buxheim Zie n° 183, 234, 235.

234. Ap[p]ianus Alexandrinus. De bellis civilibus. Romana historia.

Traductio P. Candidi. Impr. Venetiis per Christoferum de Pensis 1500. f°.

179 bln. Rom. letter. Hain-Cop. 1312. Proct. 5253.

Achter Orosius 1499. Script, hist. Aug. 1490 in ouden band (zie n° 233).

235. Macrobius Aurelius Theodosius, In Sonmium Scipioms expositie

Saturnalia. Impr. Venetiis a Philippo Pincio Mantuano 1500. f°. — Met houtsneefig., waaronder een wereldkaartje (fol. xxx). 36 + 86 bln. (het eerste, met opschrift Macrobius, ontbreekt) Rom en Gr. letter. Hain-Cop. 10430. Proct. 6326. Initialen niet ingevuld. Voor een deel van de Grieksche teksten in de Saturnalia is de ruimte

open gelaten; juist als in de uitg. van 1492. (n° 188). In ouden band achter Orosius 1499, Script, hist. Aug. 1490, Appianus 1500 (zie n° 233).

236. Virgilius cum commentariis quinque, videlicet Servii, Landini

Anto. Mancikblli, Donati, Domitii. Annotationes item in Servium suis locis positae. Venetiis a Lucantonio [Junta] florentmo. 1500. f°. — Houtsnee-initialen.

6 + 360 bladen (de genumm. bL 1, 5, 51—64, 339, 340 ontbreken). Kom letter in twee groottan; in den comm. ook Gr. Copinger 6080

Opdrachtbrief van Antonius Mancinellus.

Beschadigd ex. in perk. omslag. Stempels van dott. Leonardo TirabeUa.

237. Nicolaus de lira, Postilla seu expositio htteralis et moralis super

epistolas et euangelia quadragesimalia: cum quaestionibus fratns Antonn Betontini. Iussu et imp. Bernardini Stagnini de Tridino. Arte Joannis Tacuini de Tridino impr. Venetiis 1500. 8 . — Met titelhoutsnee, initialen en drukkersmerk.

144 bladen, Goth. letter in 2 grootten, druk in 2 kol.: de tekst omgeven door den comm. in zeer kleine letter. De titel boven en onder de houtsn. in rood. Op de laatste bladz. het drukkersmerk met de letters Z. T. Hain 10393.

238. Laurentius Valla, Dialecticae libri tres. Seu Reconcinnatio totius

dialecticae: et fundamentorum universalis philosophiae: ubi multa adversus Aristotelem: Boetium: Porphyrium; aliosque recentiores philosophos acutissime disputantur. Logica Beati Augustini. Euisdem Praedicamenta. Eiusdem Topica. Eiusdem Penhermenias. S. 1. et a. (Venetiae (?) c. 1500]. 4°.

Dit ex. bevat alleen de Dialectica, niet de vier in den titel genoemde werken van Augustinus.

3

Sluiten