Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116 bl. Bom. letter, ook Grieksch. Hain 15828.

Houtsnee-initialen; hier en daar open ruimte voor initiaal. Aan het einde (C 4 recto) telos Hain geeft op teXaa (sic.) De laatste bladzijde blank.

239. Antonius Mancinellus, Carmen de floribus. S. 1. et a. 4°.

Druk v. Eucharius Silber te Rome. 52 bL (het eerste blank). Hain 10616. De Latijnsche woordenschat en spraakkunst in vers. Ziellier de verklaring van eenige woorden, aanvangend met Vi:

Annis coniugio sexu probitate Vir esto.

Illa Virago tarnen faciet quae facta virorum.

Virgula virga brevis: Virguncula parva puella.

Virtus est vitium fugere: ut dixit Venusinus.

Vis possibilitas: violentia: et impetus esto.

Vita fo vet corpus: constringit Vitta capillos.

240. Tabula Christiane religionis valde utilis et necessaria cuilibet chris-

tiano: quam omnes scire tenentur. S. I. et a. 8°.

Druk toegeschreven aan Euch. Silber te Rome, c. 1500. 16 bladen (laatste blank), Goth. letter. Een houtsnee-initiaaltje.

De aanhef geeft den inhoud nader aldus aan: ültima enim Bunt hec: que unusquisque scire tenetur scilicet. Articuli fidei. Oratio dominica. Duo precepta legis nature. Decem precepta legis scripte. Duo precepta legis gratie. Decem precepta legis canonice. Septem sacramenta ecclesie. Op bl. 13 verso eindigt de Tabula en volgen „versus continentes decem precepta legis", 5 bladzijden kreupele hexameters.

241. Coniuratio malignorum spirituum in corporibus bominum existen-

tium prout in sancto Petro. S. 1. et a. 8°.

Druk toegeschreven aan Euch. Silber te Rome, c. 1500. 8 bl. Goth. letter. Een houtsnee-initiaaltje.

242. Conjuratio malignorum spirituum in corporibus hominum existen-

tium prout in sancto Petro. S. 1. et a.kl. 8°.

Gedr. te Rome door Martinus de Amsterdam en Jo. Besicken o. 1500. 8 bL Goth. letter. Proctor vermeldt van deze drukkers acht uitgaven alle van klein formaat, waarvan vier het jaartal 1500 dragen, de andere geene dateering hebben.

243. Ioannes Antonius Campanus Ep. Aprut., Oratio in conventu Ra-

tisponensi ad exhortandos principes Germanorum contra Turcos et de laudibus eorum. M.cccc.lxxj. S. 1. et a. 4°.

Druk van Stephan Plannck te Rome. 12 bln. Goth. lett. Hain 4290. Proct. 3732. Beginletter en verdere rubriceering in rood.

244. Missa — De utilitate misse eam dicentium necnon profectu eam

audientium deque periculis eam negligentium. S. 1. et a. 4°. Romeinsche druk. c. 1500(7). 4 bl., Rom letter. Houtsnee-initiaaL

245. Andrelinus (Publius Faustus), Amorum libri quattuor. Impr.

Venetiis per Bernardinum Venetum de Vitalibus 1501 (1502).

4°. — Met houtsnee-wapen en initialen.

47 bL Op den titel wapen, adelaar met letters F.D. Brief van Bartholameus Megalutius Austricus, die het boekje heeft laten drukken, aan Franciscus ex clara Bulgarorum stirpe, gedateerd „Patavi Cal. Jan. M.CCCCC.II. Op de keerzijde van het voorlaatste blad: colophon met dateering van Jan. 1501. Daarna brief van Io. Cordiger aan de Univ. van Parijs (zie no. 263), en mededeeling aan den lezer, dat hij dit goddelijke werk te danken heeft aan Brunorus bulgarus.

Sluiten