Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

271. Antonius Maneinellus, Carmen de floribus. Carmen de figuris. Die

poëtica virtute. Vitae carmen. Impr. Parisius in campo Gaillardo per mag. Guidonem Mercatoris. Pour Claude Jaumar. 1497. 4° — Met drukkersmerk.

68 bl Goth. letter. Cop. 3799. De beschrijving van Copinger geeft niet de toevoeging Pour Claude Jaumar. Deze woorden in grootere letter onder het colophon schijnen in ons exemplaar later bijgedrukt te zijn.

272. Juyenalis sine commento. Venales inveniuntur [Par. ap. Jehan Pe¬

tit] in vico sancti Jacobi apud Leonem argenteum. Parrhisiis impr. opera mag. Georgii Wolf Thielmannique Kerver. 1498. 4°.

86 bl. Rom. lettor. Hain-Cop. 9671. Proct. 8379. Op den titel het drukkersmerk van Jehan Petit, op de laatste bladz. dat van Ge. Wolf

Aant. in hs. op de schutbladen, tusschen de regels en op den kant.

273. Johannes Caron Marchyanensis, Ad Erhardum Bertotum Opus-

culum tumultuarium. [Paris, Felix Balligault] s. a. 4°. — Met drukkersmerk op den titel.

12 bladen, Goth. letter. Het drukkersmerk „Felix" met de versregels: Felix quem faciunt aliena pericula cautum. Est felix faustus cui sit fortuna secunda. in omlijsting van aaneengelegde randen. Op de keerzijde brief van fr. Johannes Caron „ad suum veterem et spectatissimum praeceptorem Erhardum Bertotum". Daarna (a 2 verso) elegisch gedicht aan denz., gevolgd door andere gedichten, epigrammen enz. in hetzelfde metrum; eindigend op bL 12 recto; de keerzijde blank.

274 Lavacrum consciëntie. Parisius Noviter impr. pro Dyonisio Roce. s. a. [c. 1500]. 8°. — Met uitgeversmerk op den titel. 112 bladen, Goth. letter. Cop. TI 3518.

In één bandje met 2 andere ongedateerde Parijsche boekjes met merk van J. Petit. De drie boekjes komen in druk, formaat en rubriceering geheel overeen. Van beide uitgevers verschenen omstr. 1600 vele uitgaven m klein formaat, bij verschillende drukkers gedrukt, meest ongedateerd, zoodat het niet is uit te maken of zij nog tot de incunabelen behooren.

275. Mundicia — De — .continentia, et castitate sacerdotum. [Parisiis],

Jean Petit s. a. [c. 1500]. 8°. — Met uitgeversmerk op den titel

40 bladen, het laatste blank; Gothische letter. Gebonden achter: Lavacrum consciëntie (n°274), z. a.

276. Thomas de Aquino, Confessionale seu libellus peroptimus de modo

confitendi et de puritate consciëntie cuiuslibet confessori et confiteri volenti perutilis et necessarius. Impr. Parisii per mag. Petrum Le Dra pro Johanne Parvo s. a. [c. 1500]. 8°. — Met merk van Jehan Petit op den titel. 27 bladen, Goth. letter. Cop. TI 535.

Gebonden achter: Lavacrum consciëntie, en: De mundicia etc. sacerdotum. Zie n°. 274 en 276. Proctor vermeldt 7 drukken van Pierre le Dru, waarvan 2 voor J. Petit, van 1499—1600.

277. Bonaventura (Sotus Johannes), Stimulus divini amoris devotissi-

mus. Ultimate emendatus et correctus per mag. Johanneh Quentin. Parisius impr. expensis Dyonish Rosse s. a. [c. 1500].' 8 . — Merk van Denis Roce op den titel.

99 bladen, Goth. letter. Beginletters niet ingevuld.

Sluiten