Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278. Diodorus Siculus, De antiquorum gestis fabulosis. A Pogio Fiorentino in latinum traductus. Venduntur [Parisiis] in vico sancti Iacobi sub Leone Argenteo s. a. [c. 1500]. 4°. — Met drukkersmerk van Jehan Petit.

123 + 6 bL Rom. letter. Peil. 4265 (van fol. IX af afwijkende regelindeeling; de tekst eindigt op foL CXXIII verso).

♦lEHA-NPETIT

279. Baptista Mantuanus, Parthenice Mariana, ab Ionoco B ad io Ascbn-

sio familiariter explanata. Eiusdemque apologeticon et carmen votitium ad divam virginem cum suis elucidatiunculis. Vennndatur parrhisiis sub leone argenteo s. a. (c. 1500]. 4°. —Met drukkersmerk van Jehan Petit.

8 +8 + 158 bladen, Rom. letter in twee gr., ook Grieksche. PelL 178S. Opdrachtbrief van Jodocus Badius Ascensius gedat. Ex gymnasio Parrhisiensi ad idus Oct. 1499; fr. Baptistae Mant. vita et opera; Tabula etVocabulorum declaratio; epistola commendativa (8 bladen). Apologeticon fol. I—VIII. Tekst met commentaar foL I—CLVI recto. Ad divam virginem votnm(4bladzijden); laatste bladz. blank. In denzelfden band volgen, in geheel gelijke uitgaaf, de andere werken van Baptista Mant.: Aureum contra impudice scribentes opusculum; Parthenice Catharinaria; De oalamitatibus temporum 1502.

280. Baptista Mantuanus, Aureum contra impudice scribentes opuscu¬

lum : familiariter explicatum. s. 1. et a. [c. 1500]. 4°. — Met drukkersmerk van Jehan Petit.

20 bladen, Rom. letter in twee grootten. Op den titel staat: Quod ubi venundetur finis indicat; het laatste blad is echter geschonden, het colophon ontbreekt.

In één band met: Parthenice Mariana e. a. werken van Baptista Mant.

Sluiten