Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

281. Baptista Mantuanus, Parthenice Catharinaria, ab Ascensio famihanter exposita. Venditur Parisiis [Jehan Petit c. 15001 4° — Met drukkersmerk.

4 + 106 bladen, Rom. letter in twee grootten, ook Grieksche. PelLI778 Iwee brieven van Jodocus Badins Ascensius, aan Henricus Valhrphinus gedat. 1499, en aan Bernardus Bembns; argumentnm, index en inleiding van Ascensius (4 bl.). Tekst met comm., bl I—CVI In denz. band met: Parthenice Mariana, en: Aureum opusculum - gevolgd door: De calamitatibus temporum.

282. Baptista Mantuanus, De calamitatibus temporum: seu contra pec-

catorum monstra aureum poema, famüiariter ac succincte declaratum. Venumdant [Parisiis] Joannes Parvus.... et Ioannes Confluentinus 1502. 4°. — Met drukkersmerk: Jehan Petit. t f \52 ,Dl*den- Rom- tetter in twee grootten, ook Qrieksche. Inleidende brief van Jodocus Badius Ascensius gedat. 1499- tabulaJodoci Badii Ascensii praenotamenta (4 bladen). Tekst met commentaar foL I—CLI recto; daaronder colophon: „Impressum autem est solerti opera ïpsius Ascensii; impensis bibliopolarum quos id venale nabere diximus.a. M.D.IL more parrhisiano ad ld. Mart. Lausdeo". Upi dl CLI verso en CLLT recto twee gedichtjes van Pranciscus Ceretus Parmensis en Bibacius Thiletanus. De laatste bladz. blank.

283. Alphabetum saeerdotum. [Par.] Jehan Petit s. a. 8°. — Met druk¬

kersmerk op den titel. 12 bL Goth. letter.

284. Cassiodorus, Hystoria tripertita de regimine ecclesie primitive Venaks habetur in edibus Francisci Regnault TJniversitatis Parrnisiorum librarii s. a. 8°. — Met drukkersmerk. 176 bL Goth. letter, 2 koL Copinger II 1476.

Titel in rood en zwart, met merk van Francois Regnault tusschen 6 houtsneeranden. Houtsnee-initiaaltjes.

Een Fransch boekje.

285. Dialogue — Le—de consolation entre lame et raison. fait et compose par ung religieux de la reformation de lordre de fontevrault [Franc, le Rot], et nouvellement imprime pour Symon Vostre hbrarre demourant en la rue neufVe de nostre dame de Paris a lymaige Sainct Jehan levangeliste 1499.8°.

Drnk toegeschr. aan PhiL Pigouchet. 152 bL (het laatste blank). Fransch-goth. letter. Hain 6108. Proct. 8207. Copinger beschrijft onder het n°. 6108 een anderen druk dan dezen. Op den titel een klein, op de laatste bedrukte bladz. een groot drukkersmerk van Simon Vostre. Groen lederen bandje met goudst-, verguld op snede (Chambolle-Duru).

Sluiten