Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken in Duitschland gedrukt.

286. Johannes Nider, Manuale confessorum. Dispositorium moriendi. S.

1. et a. 4°.

Druk van Ulrioh Zeil te Keulen o. 1470; Goth. letter, zijn oudste type met de later daarin opgenomen h. met staart, 104 bladen (het laatste blank). Hain-Cop. 11835 en 11828. Proct. 846. Br. Mus. Ip. 186. VoulL 860.

In ouden lederen blindstempelband met Joh. Nider, De morali lepra, en Jeronimus, Exposicio Symboli. Initialen in rood en verdere rubriceering doorloopend over de drie werken. De twee boeken van Nider hebben eene doorloopende signatuur in zeer fijn schrift geheel onderaan rechts. Als schutblad een hs.-blad met muzieknotatie.

287. Johannes Nider, Tractatus de morali lepra. S. 1. et a. 4°.

Druk van Ulrich Zeil te Keulen c. 1470 (zelfde type als Manuale confessorum). 104 bladen (de laatste twee blank). Hain-Cop. 11814. Proct. 846. Br. Mus. I p. 185. Voull. 866.

Gebonden achter: Manuale oonfessorum; gevolgd door Jeronimus, Expositio Symboli. Doorloopende rubriceering en sign.; zie n°. 286.

288. Jeronimus, Exposicio symboli. Contra Jouinianum hereticum. S.

1. et a. 4°.

Druk van Ulrioh Zeil te Keulen o. 1470. 30 bladen (het laatste blank).

Goth. letter (oudste type met staart-h). Hain-Cop. 8578. Voull. 1057. Voull. geeft het werk op naam van Rufinus Aquileiensis. Initialen enz. in rood. In ouden blindstempelband achter twee boeken

van Joh. Nider. Rubriceering enz. van de drie werken van ééne hand.

289. Leonardus de Utino, Sermones aurei de sanctis per totum an-

num. S. 1. 1474. f°.

Druk van het klooster van SS. Ulrioh en Af ra te Augsburg. 430 bladen,

Rom. letter. Hain 16130. Proct. 1632. Cat. Br. Mus. p. 839. Tabula 1 bl. Op het eerste tekstblad een initiaal in kleuren en goud.

Verder beginletters enz. in rood. Geene signaturen. Hs.-nummering

der bladen tot 100. Voorin geschreven: Conventus S. Crucis Viennae. De laatste vijf bladen

ernstig beschadigd.

290. Murachismus [Johannes MarchesinusI, Mammetractus. S. 1.

1476. f°.

Druk van Conrad Winters te Keulen. 206 bladen, waarvan het eerste en het laatste (beide blank) ontbreken. Bl. 76 (vóór den Prol. in Ysayam) blank. 2 kolommen. Goth. letter. Hain-Cop. 10556. Proot. 1162. Voull. 781. Br. Mus. p. 245.

Beginletters enz. in rood; op bl. 1 een blauwe initiaal met rijkere versiering in rood. Op bL 186 (190) verso een beginletter J omgekeerd geplaatst. Folieering in hs., onnauwkeurig, 1—(200).

Grammatische commentaar op den Bijbel, de psalmen, de heiligenlegenden enz. De schrijver stelt zich tot taak „partium difficilium Big-

Sluiten