Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295. Johannes Naunis Viterbiensis, Glosa super Apocalipsim de statu

ecclesie ab a° praesenti 1481 usque ad finem mundi. Et de praeclaro et gloriosissimo triumpho christianorum in Turcos et Maumethos. Impr. Lipczk 1481. 4°.

48 bladen. Goth. letter. Hain 1127. Proct. 2862.

Het oudste te Leipzig gedrukte boek, op grond van de typen toegewezen aan Marcus Brandis, wiens gedateerde drukken eerst 1484 beginnen. Signaturen van vel a en b gedrukt, verder geschreven.

Het werk is 31 Maart 1480 te Genua voltooid.

296. Jacobus Januensis [de Voragine], Legenda sanctorum que Iongobar-

dica nominator hystoria. Per mandata Antbonij rCoburger Nuremberge impr. 1482. f°.

183 bladen (het voorafgaande blad met tab. ontbreekt), Goth. letter, 2 kol. Cop. 6429. Proct. 2025. Initialen in rood.

297. Johannes Herolt, Sermones discipuli de tempore et de sanctis una

cum promptuario exemplorum. Impr. Argentine 1484. f°« 440 bladen. Goth. letter. 2 kolommen. Initialen ene in rood. Hain 8489. De sermones de sanctis volgen hier onmiddellijk op de Sermones de

tempore; er na komen de Sermones communes en het Promptuarium. Lederen band op hout; ruitpatroon met kleine stempeltjes: leeuwen,

zwanen enz.; resten van sloten. Rug gebroken.

298. Martinus [Polonus], Margarita decreti seu tabula martiniana. S. L

et a. gr. f°.

Druk toegeschreven aan Peter Drach te Spiers, omstr. 1485. 54 bladen, Goth. letter, 3 kolommen. Beginletters in rood en blauw. Hain-Cop. 10838. Proct. 2358. Br. Mus. p. 494.

299. Thomas (S.), Tractatus de ente et essentia seu de quidditatibus re-

rum. S. 1. et a. f°.

Druk van Joh. Guldenschaiff te Keulen o. 1485. 10 bL Goth. letter, 2 koL Hain 1500. Voull. Keulen 1169.

300. Tractatus brevis et utilis pro infirmis visitandis et confessionem

eorum audiendis (sic), s. 1. et a. 4°. Druk toegeschr. aan Conrad Zeninger te Neurenberg (1480—1486). 6 bl. Goth. letter. Beginletters enz. in rood.

301. Johannes de Turrecremata cardinalis, Questiones euangeliorum

tam de tempore quam de sanctis. [Straatsburg c. 1487]. f°.

Druk van den „drukker van Jordanus de Quedlinburg". Fragment, bestaande uit 132 bladen (het complete werk heeft er 292), Gothische letter, 2 kolommen. Hain 15713. Proct. 634. Br. Mus. I p. 136.

BL 1 titel. bL 2—21 v. Tabula thematum de tempore. bL 21v. — 38r. Tabula alphabetica. 38 r. env. Tabula materie applicabilis sive floris theologie. bL 39—132. Materia aurea enucleata ex originalibus virtutum et viciorum, flos theologie nuncupata.

Initialen in rood en blauw; de aanvangsletter op bl. 39 eenigszins versierd. Exlibris Raimond v. Marle.

302. Johannes Angeli, Astrolabium planum in tabulis Ascendens. con-

tinens qualibet hora atque minuto. Equationes domorum celi. Moram nati in vtero matris cum quodam traotatu natiuitatum

Sluiten