Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 bladen (het laatste blank). Goth. letter. Hain 6116. Proct. 1416 (toeschrijving a. Gul. de Ockam). Br. Mos. I p. 282 i. v. Disputatio.

Op den titel de leermeester met bijschrift Accipies enz. en twee leerlingen. De bontsnee verschilt zeer weinig van die afgeb. bij n°. 85.

Dit boekje is het vierde in den bundel beschreven onder n°. 317.

321. Jaeobus [de Closa], De valore et utüitate missarum pro defunctis

celebratarum. Johannes de Mechilinia, Utrum perfecta dei opera possint impediri demonis malicia. S. 1. 1493. 4°. — Met houtsnee-initialen.

De auteur van het eerste stuk noemt zich „sacre theologie professorem Jacobum ordinis cartusiensis." De drukker is Heinrich Knoblochtzer te Heidelberg. 19 bladen, Goth. letter. Hain 9341. Proct. 3141. Br. Mus. III 671. Dit ex. komt overeen met dat van Hain; in dat van het Br. Mus. heeft de titel een andere regelindeeling.

322. Balthasar, Conclusiones contra quorundam Bohemorum errores

eorumque perfidiam, communionis fidefium non celebrantium veritatem, catholice probantes cum multis aliis pro sancte romane ecclesie defensione utüiter et fructuose subservientibus. S. L 1494. 4°. — Initiaal en drukkersmerk in houtsnede.

Druk van Gregorius Böttiger te Leipzig. 60 bladen, foutief genummerd;

Goth. letter. Hain-Cop 2349. Proct. 3016. Br. Mus. UT 647. De auteur noemt zich Licentiatum Balthasar, fratrum collegii sancti Bemhardi Liptzick provisoren». Op den titel houtsnee-initiaal C (omgekeerde D). Op de keerz. initiaal in rood, verder doorloopende rubriceering; ook het drukkersmerk, twee wapenschilden met uil en jaartal, met rood afgezet. Op den titel stempel „Ex Hereditate steinwehriana."

323. Thomas de Eempis, Opera et libri vite. Nuremberge per Caspar

Hochfeder 1494. f°.

184 bladen (4 ongen. 180 foutief gen. i—CLXxvm). Goth. letter. 2 kol. Beginletters enz. in rood, enkele iets rijker van teekening. HainCop. 9769. Proct. 2291. Op de keerz. v. d. t. een lijst van de werken. Daarna brief van Georgius Pirckamer met antwoord van Petrus Danhausser, Register van de 4 boeken v. d. Imitatio Christi. Dit werk begint op foL I met meedeeling, dat het „falso apud vulgares Gersoni parisiensi cancellario impingitur."

324. Augustinus (drvus Aurelius), Plura ac diversa Sermonum Opera.

Basileae per Johannem de Amerbach 1494. f°. — Met hout sn.

Van de onder den titel opgenoemde werken ontbreken aan dit ex. da Sermones de tempore et de Sanctis. 248 bL (waarvan een paar blanco bladen ontbr.) Goth. letter. 2 koL Hain 2008. Proct. 7605.

Op de keerz. v. d. t. een groote houtsnede: Augustinus preekende te midden van een talrijke schare, geestelijken en leeken, in fraaie architectonische omlijsting, met opschrift: Salve gemma confessorum: Augustine lux doetorum. In het voorwerk o.a. Latijnsch lofdicht van Seb. Brant; Hymnus de fide christi „alternis versibus Ambrosio edente priorem et Angustino subsequentem" ...: Te deum laudamus.

Ex libris Raimond van Marle.

325. Albertus de Ejb, Margarita poëtica. Impr. Basileae per Io. de

Amerbach 1495. F.

20 + 224 bladen, Rom. letter. Hain-Cop. 6825. Proct. 7606. Principalium materiarum summaria annotatio 20 bln. sign. A—C, 2 kol. Daarna het werk zelf met sign. a—z, A—I (de quaterns, in afwijking van Copinger, van 8 en 6 bladen); titelblad, annot. mat. op 2 bL;

Sluiten